Andabaka Sanja

Sanja Andabaka je rođena u Šibeniku, djetinjstvo i mladost provodi u Drnišu kojem se uvijek rado vraća, uporno ljetuje u Vodicama, živi u Zagrebu, a svakodnevno putuje na posao u Karlovac.

Dakle, ona je marljivi putnik koji putujući između ovih gradova i boraveći u njima, stvara pjesme za djecu.

Objavljuje ih u časopisu „Smib“.

Na natječaju Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade, za najbolji rukopis poezije Kitica 2016. godine ulazi u najuži izbor, a na drugom natječaju Kitice 2017. godine osvaja nagradu za najbolju zbirku rukopisom „Zaljubljeni tramvaj“.

Radi već dugi niz godina kao logoped u Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac s djecom predškolskog i školskog uzrasta kojima nastoji pomoći da razviju ono što se nama sretnicima čini lako, a to je govor i komunikacija.

Do sada je održala i niz predavanja učiteljima, pomoćnicima u nastavi, edukacijskim rehabilitatorima i logopedima na temu nadomjesne komunikacije i podrške djeci s jezično-govornim teškoćama i teškoćama u čitanju i pisanju.

Voli velike i male ljude te svojim pjesmama nastoji unijeti optimizam, veselje i nadu u dječji svijet kao i potaknuti djecu na otkrivanje i prihvaćanje svijeta u kojem živimo.

 

 

Share This: