Brezinščak Renata

Renata Brezinščak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Brezinščak (Zagreb, 3. rujna 1963.) završila je Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer geologija i paleontologija. Kao stipendistica British Council-a u Londonu i Oesterreisches KulturZentrum-a u Beču stručno se usavršavala u muzejskoj edukaciji. Zaposlena je u Hrvatskom prirodoslovnom muzeja u Zagrebu kao muzejska savjetnica pedagog za geologiju. Osmišljava, organizira i vodi razne programe i aktivnosti za muzejske posjetitelje. Radi na programima predstavljanja muzeja, njegove djelatnosti, građe i izložbi. Surađuje s brojnim obrazovnim i kulturnim ustanovama te medijima na popularizaciji muzeja i geološke struke kroz likovne i istraživačke radionice, predavanja, izložbe za djecu i mlade. Sudjeluje na kongresima i skupovima u zemlji i inozemstvu, objavljuje radove i članke u stručnim, znanstvenopopularnim časopisima te časopisima za djecu, novinama, portalima itd. Autorica je nekoliko samostalnih izložbi, publikacija i slikovnica, te interaktivnog, multimedijalnog CD-ROM-a, promidžbenih pedagoških materijela, muzejskih memorabilija itd. Surađivala je na brojnim izložbama, stručnim projektima, manifestacijama u muzeju i izvan muzeja. Kao članica organizacijskih odbora sudjelovala je u organizacijama skupova, kongresa i muzejskih projekata. Bila je kourednica nekoliko zbornika muzejskih skupova.

Članica je Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog geološkog društva, Udruge za zaštitu geološke baštine, Međunarodne muzejske organizacije (ICOM), te članica Panels of Experts pri European Federation of Geologists.

 

Bibliografija:

Brezinščak, R.: Upoznajmo muzej, vodič HPM-a za djecu i mlade, 24str, 11 sl. HPM, Zagreb, 2005.

Brezinščak, R.: Ars Naturae Monumenta Croatica Fauna & Flora, 22str. 14 sl, boja, HPM, Zagreb, 2007.

Brezinščak, R.: Original, 8str, boja, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2008.

Brezinščak, R.: Geološke i biološke turističke zanimljivosti Hrvatske, vodič-karta, boja, 40 ilustracija/slika, HPM, Zagreb, 2009.

Brezinščak, R.: Tajanstveni svijet geološke prošlosti, 50str, 12 ilust., boja, Hrvatski prirodoslovni muzej, 2010.

Brezinščak, R.: Minerali, stijene, fosili – Priručnik za male sakupljače, 16str., 15 ilustr., Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2012.

Brezinščak, R.: Geološka slovarica, 30str, 28 ilustracija, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2013.

Brezinščak, R.: Zagonetna Zemlja, CD-ROM, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2014.

 

Ostale publikacije:

Rukavina, D., Brezinščak, R.: Nemirna Zemlja, 16str, ilust. u boji, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2004.

Brezinščak, R.: Hrvatski prirodoslovni muzej, deplijan HPM-a, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2004.

Brezinščak, R.: Minerali, posterska prezentacija mineraloške zbirke, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2005.

Brezinščak, R.: Dino kvizCD ROM, Hrvatski prirodoslovni muzej, 2005.

Brezinščak, R., Kletečki, E.:Pssst! Čujmo i njih!“, interaktivni katalog za mlade uz izložbu, 8 str, 11 sl. boja, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2006.

Brezinščak, R., Kletečki, E.: „Osjeti prirodu, 20str, boja, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2007.

Brezinščak, R.: Očaravajući svijet pauka i škorpiona, interaktivni deplijan i katalog za za djecu, 6str., 8 sl.,   Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, 2010.

 

Share This: