Holy Mirela

Mirela Holy rođena je 15. 12. 1971. u Zagrebu gdje je završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna te diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu na katedrama za etnologiju i komparativnu književnost.

Radila je kao voditeljica programa akcija i manifestacija u Narodnom sveučilištu, u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja na poslovima odnosa s javnošću i šefice Kabineta ministra te u agenciji za odnose s javnošću Maksima komunikacije kao voditeljica projekata, voditeljica klijenata i izvršna direktorica agencije. Na parlamentarnim izborima 2007. i 2011. godine izabrana je u Hrvatski sabor na listi SDP-a, a dužnost ministrice zaštite okoliša i prirode obnašala je u prvoj polovici 2012. godine, nakon čega se vratila u Hrvatski sabor.

Zaposlena je na mjestu voditeljice specijalističkog diplomskog studija Upravljanje poslovnim komunikacijama Veleučilišta VERN’.

Osim dječjeg fantasy romana Kraljevstvo Onkraja objavila je i ekofeministički roman mit Apokalipsa (1991); monografiju Mitski aspekti ekofeminizma (2007); priručnik o uspješnom planiranju projekata i komunikacije Komunikacijske (strategije) magije (2012. – koautorica knjige Sonja Hodak); te knjigu političke publicistike Vražica nosi Pradu, a bogovi konfekciju (2017).

Kraljevstvo Onkraja (2017) je njen prvi i jedini dječji fantasy roman.

Mirela Holy je dobitnica nagrade ‘Miko Tripalo’ za izuzetni doprinos demokratizaciji društva i promociji ljudskih prava za 2012. godinu.

Share This: