Polak Sanja

sanja polak portret

Rođena sam 5. studenog 1968. godine u Zagrebu gdje sam završila osnovnu i srednju školu.

Diplomirala sam 1990. godine na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i stekla zvanje učiteljica razredne nastave. Zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim predmetom hrvatski jezik stekla sam 2005. godine na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu.

U OŠ Davorina Trstenjaka zaposlila sam se 1991. godine. Od samog početka rada u školi, osim s učenicima, obavljala sam poslove učitelja mentora za studente Učiteljske akademije pripremajući i izvodeći uzorana predavanja i osposobljavajući studente za izvođenje javnih i individualnih predavanja u okviru svih metodika azredne nastave.

Tijekom rada učestvovala sam na velikom broju stručnih i znanstvenih seminara od kojih posebno ističem Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće, Ljetnu školu učitelja razredne nastave i Stručno znanstvene skupove u organizaciji Pedagoško književnog zbora.

Redovito sudjelujem u radu stručnih aktiva razredne nastave.

Tijekom godina učiteljskog rada vodila sam dramsku i novinarsku grupu i svake godine rezultate prezentirala na županijskoj razini školskih susreta Lidrano.

Osim učiteljskog rada u školi, od 1995. godine bavim se i spisateljskim radom. Priče za djecu objavljivala sam u časopisima za učenike nižih razreda osnovne škole Smib, Radost i Prvi izbor. Do sada sam objavila sedam knjiga za djecu i to: Dnevnik Pauline P., Drugi dnevnik Pauline P., i Petrica Pričalica, Pobuna Pauline P., Mali Jan ima plan, Dnevnik dobrih anđela i Gorski dnevnik Puline P. Knjiga Drugi dnevnik Pauline P. nagrađena je  2004. godine književnon nagradom «Mato Lovrak» za najbolji dječji roman. Knjiga Petrica Pričalica nominirana je 2006. godine za međunarodnu književnu nagradu «Mali princ». Nekoliko mojih priča objavljeno je u hrvatskim čitankama za drugi, treći četvrti razred osnovne škole.

Prema tekstu romana Dnevnik Pauline P. i Drugi dnevnik Pauline P. napravljena je kazališna predstava za djecu koja se izvodi u Gradskom kazalištu Žar ptica u Zagrebu.

Od 1995. godine obavljam dužnost urednice časopisa za učenike nižih razreda osnovne škole Prvi izbor izdavačke kuće Mozaik knjiga d.o.o. Svojim uredničkim radom zalažem se za promicanje čitanja kod učenika mlađe školske dobi i razvoju čitalačkih navika. Kao urednica surađujem s brojnim književnicima i ilustratorima za djecu i dugi niz godina koncepcijom lista nastojim pružiti učenicima najbolja književna i literarna dostignuća primjerena njihovoj dobi.

Od 1999. godine surađujem na Hrvatskom radiju i televiziji kao scenaristica emisija Programa za djecu i mladež. Napisala sam oko dvjesto scenarija za emisije Eko-eko Hrvatskog radija.

Suaotorica sam pet udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda: hrvatskih čitanki za 2., 3. i 4. razred i udžbenika iz matematike za 1. i 2. razred.

Kao spisateljica za djecu, učiteljica i urednica dječjeg časopisa često sudjelujem kao gost u emisijama Hrvatskog radija i televizije, na književnim susretima u knjižnicama po cijeloj Hrvatskoj, tribinama i stručnim skupovima.

Deset godina sudjelujem u radu Sajma dječjih knjiga u Bologni gdje pratim svjetska dostignuća na području dječje književnosti.

Nekoliko puta sudjelovala sam kao član komisija za ocjenjivanje dječjih literarnih radova. Među ostalima spomenut ću Literarne susrete knjižnice Ante Kovačić u Zaprešiću i Susrete Lidrano, na općinskoj i županijskoj razini.

Kao suautorica udžbenika za učenike razredne nastave od 2006. do 2008. održala sam velik broj predavanja i radionica stručnih aktiva razredne nastave po cijeloj Hrvatskoj.

Od 2007. godine studentica sam Poslijediplomskog doktorskog studija Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, Rani odgoj i obvezno obrazovanje, modul. Rano učenje hrvatskog jezika.

Članica sam Društva dječjih pisaca, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga čitateljskoga društva, Matice hrvatske i Hrvatskoga društva istraživanja dječje književnosti.

Bibliografija:

 

 1. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P., Znanje, Zagreb, 2001., 2005, biblioteka Stribor
 2. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P., Mozaik knjiga, Zagreb, 2006, 2007, 2008., biblioteka Sanja Polak za mlade
 3. Sanja Polak: Drugi dnevnik Pauline P, Mozaik knjiga, Zagreb, 2003.,2004., 2005, biblioteka Mravac
 4. Sanja Polak: Drugi dnevnik Pauline P, Mozaik knjiga, Zagreb, 2006.,2007., 2008, 2009, 2010, 2011, 2012., biblioteka Sanja Polak za mlade
 5. Sanja Polak: Petrica Pričalica, Mozaik knjiga, Zagreb, 2005., biblioteka Mravac
 6. Sanja Polak: Petrica Pričalica, Mozaik knjiga, Zagreb, 2007, 2009, 2010, 2011, biblioteka Sanja Polak za mlade
 7. Sanja Polak: Pobuna Pauline P., Mozaik knjiga, Zagreb, 2007., 2008., 2009., 2010, 2011, 2012, biblioteka Sanja Polak za mlade
 8. Sanja Polak: Mali Jan ima plan, Mozaik knjiga, Zagreb, 2008, 2009, 2010, biblioteka Sanja Polak za mlade
 9. Sanja Polak: Dnevnik dobrih anđela, Mozaik knjiga, Zagreb, 2010.
 10. Sanja Polak: Gorski dnevnik Pauline P., Biblioteka Sanja Polak za mlade, 2012.
 11. Sanja Polak, Darko Cindrić: Matematičke priče 1, udžbenik za matematiku u prvom razredu osnovne škole, Profil, Zagreb, 2006., 2007., 2008.
 12. Sanja Polak, Darko Cindrić: Matematičke priče 1, vježbenica za matematiku u prvom razredu osnovne škole, Profil, Zagreb, 2006., 2007., 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 13. Sanja Polak, Darko Cindrić: Matematičke priče 1, priručnik za učitelje za nastavu matematike u prvom razredu osnovne škole, Profil, Zagreb, 2006., 2007., 2008. 2009., 2010, 2011, 2012.
 14. Sanja Polak, Darko Cindrić: Matematičke priče 2, udžbenik za matematiku u drugom razredu osnovne škole, Profil, Zagreb, 2006., 2007., 2008. 2009., 2010, 2011, 2012.

 

 1. Sanja Polak, Darko Cindrić: Matematičke priče 2, udžbenik za matematiku u drugom razredu osnovne škole, Profil, Zagreb, 2006., 2007., 2008. 2009., 2010, 2011, 2012.
 2. Sanja Polak, Darko Cindrić: Matematičke priče 2, udžbenik za matematiku u drugom razredu osnovne škole, Profil, Zagreb, 2006., 2007., 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 3. Dubravka Težak, Sanja Polak: Carstvo riječi, čitanka hrvatskog jezika za 3. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2007. 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 4. Sanja Polak, Dubravka Težak : Carstvo riječi, vježbenica za 3. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2007., 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 5. Dubravka Težak, Sanja Polak,: Carstvo riječi, priručnik za učitelje za 3. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2007., 2009., 2010, 2011, 2012.
 6. Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić: Čarolija riječi, čitanka i udžbenik hrvatskog jezika za 4. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 7. Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić: Čarolija riječi, vježbenica za 4. razred osnovne škole, Znanje, Zagreb, 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 8. Dubravka Težak, Sanja Polak, Darko Cindrić: Čarolija riječi, priručnik za učitelje za 4. razred osnovne škole, Znanje, Zagreb, 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 9. Darko Cindrić, Sanja Polak: Cvrkut riječi, čitanka i udžbenik hrvatskog jezika za 2. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2007, 2008.
 10. Darko Cindrić, Sanja Polak: Cvrkut riječi, vježbenica za 2. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2007, 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.
 11. Darko Cindrić, Sanja Polak: Cvrkut riječi, priručnik za učitelje za 2. razred osnovne škole, Alfa, Zagreb, 2007., 2008., 2009., 2010, 2011, 2012.

 

Stručni i znanstveni radovi

Sudjelovanje na stručnim skupovima i znanstvenim konferencijama

 1. Težak, D., Polak, S. (2008): Modeli lika djeteta u razvoju hrvatske dječje književnosti i njihova zastupljenost u čitankama mlađih razreda osnovne škole; Rano učenje hrvatskog jezika 1, Zagreb:Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 2. Polak, Sanja. (2008); Izvannastavno čitanje priča i učenička recepcija kao poticaj za razvoj čitanja; Rano učenje hrvatskog jezika 2, Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 3. Težak, D., Polak, S. (2009.): Obilježja priča Nade Iveljić i njihova interpretacija u primarnom obrazovanju; Zlatni danci 11 – život i djelo(vanje) Nade Iveljić, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Osijek:Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet u Pečuhu
 4. Polak, S. (2011): Stvaranje literarnog kurikula i međupredmetna korelacija pri interpretaciji lektire u prvom razredu osnovne škole. U (ur. Bežen, A., Majhut, B.) Redefinicija tradicije: dječja književnost, suvremena komunikacija, jezici i dijete, Zagreb:Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Težak, D., Polak, S., Gabelica, M. (2012); Različite interpretacije teksta. U: (ur. Joković, M.) Naše stvaranje – Zbornik radova sa sedmog simpozijuma s međunarodnim učešćem „Vaspitači u 21. veku“; Aleksinac: Visoka škola za vaspitače strukovnih studija

 

1. VI znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem DIJETE I JEZIK DANAS, Dijete i tekst, 24. studenog 2007 u Osijeku.

Tema aktivnog izlaganja i naziv sažetka:

Težak, D., Gabelica, M., Polak, S.: Različite interpretacije istoga teksta

2. IV specijalizirani znanstveni skup Rano učenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga jezika, 11. – 13. studenoga 2010.

Tema aktivnog izlaganja i naziv sažetka:

Polak, S.: Stvaranje literarnog kurikula – unutarpredmetna i međupredmetna korelacija pri interpretaciji lektire u prvom razredu

3. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Veliki vidar – stoljeće Grigora Viteza, Zagreb, 24. – 25. studenoga 2011.

Tema aktivnog izlaganja i naziv sažetka: Suvremeni koncepti djeteta i djetinjstva u 20.st. u poeziji Grigora Viteza, Gustava Krkleca, Stanisalva Femenicća i Tite Bilopavlovića

 

 

 

Share This: