Crta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Maksimović: Crta – Nagrada Piširiši 2022.

button

 

 

Broj stranica Uvez Tvrdi Godina izdanja 2022. Cijena 100 kn / 13,27 Є

Maksimović je temi klasika na novi način pristupila dekonstrukcijski – odabrala motiv koji spaja davnu prošlost i suvremenost te ga provukla kroz stoljeća. Rezultat je začudna misaona slikovnica koja sažima na svojim stranicama cjelokupnu povijest čovječanstva opasavajući ga – crtom. Ta praiskonska ljudska tvorba, bilo da opisuje neki lik izvana ili gradi neki složenije strukturirani oblik, razaznaje se kroz niz prepoznatljivih klasičnih situacija: u Arijadninoj niti koju je dala Tezeju, u crtama koje je ostavio prvi čovjek na stijenama špilje, u prvim iluminiranim knjigama, u pismu, u nitima od kojih je satkana i Crvenkapina kapica, u crticama slova bez kojih ne bi bilo pisanih tragova našeg postojanja, niti bajki ni priča, pa do današnjih interpretacija i reinterpretacija povijesti premreženoj raznolikim nitima – tragovima mnogih postojanja.   Pred nama je slikovnica koja potiče na razmišljanje, zapanjuje i intrigira maštu, čime se promišljanje svijeta oko nas izdiže na posve novu razinu i omogućava mladom čitatelju niz  različitih izazovnih polazišta za interpretaciju pojava u svijetu u kojem živi. 

Povratak Biblioteka

 

 

 

 

Share This: