Sablić Jagoda

Sablic Jagoda

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ž I V O T O P I S

 

Rođena sam u Šibeniku, 28. lipnja 1955. godine u horoskopskom znaku račice.

Vrlo sam senzibilna, analitična, duboka i maštovita.Vječita djevojčica čuči u meni,

i svakodnevno budi prelijepe dječje snove, koje ilustriram i zapisujem. Zahvalna

sam toj djevojčici koja me tjera da pišem i stvaram kako djeca kažu prelijepe

slikovnice koje obilježavaju njihova djetinjstva. Završila san Upravno- pravni studij

na Pravnom fakultetu – Sveučilište Split. Pišem i crtam još iz gimnazijskih dana.

Zaposlena sam kao Festivalska izvršna suradnica na Međunarodnom dječjem festivalu,

koji djeluje pri HNK Šibenik. Djeca i mladi, zaokupljaju moju pozornost cijeli moj

život. Na festivalu  sam u direktnoj vezi sa  kreativnom, maštovitom, iskrenom djecom.

Široka lepeza njihovih interesa pretočena je kroz niz aktivnosti, posebice kroz radionički program i Sajam dječje knjige. Na istom, za njih pišem zagonetke i tako

je  nastala interaktivna igra «Potraga za blagom» koja jeveć osmu godinu pobudila

kod djece veliki interes.

Bila sam spikerica županijskog radio Šibenika, bavila sam se amaterski glumom,

pjevala u KUD «Kolo», ali najveće zadovoljstvo pričinjava mi pisanje i  crtanje.

Od 2008. godine do danas objavila sam devet knjiga.

1.2008.godine objavila sam zbirku poezije «U škrinjici života» – nostalgičan pristup

   uspomenama na naše pretke, događaje i povijsnu baštinu, koja budi sjećanja.

2.2009. god «Mozgalice, pitalice za mudre dječje glavice

3.2009. zbirku poezije «U zagrljaju Svemira»- filozofsko razmišljanje o životu

   i svim životnim izazovima.

4.2010.god. knjiga- slikovnica «Potraga za izgubljenim psićem» – koja šalje poruku

   stop nasilju nad životinjama i promovirana je na 5. Sajmu dječje knjige.

5.2012. godine knjiga- slikovnica «Veliki Mali – Mali Veliki» koja je nastala na osnovi

   intervjua sa djecom u radioničkom programu MDF-a , a govori o 88 zanimanja

   djece koja to žele postati kad odrastu.

6.2013. god. knjiga – slikovnica «Seoska farma» koja djecu podučava o svim domaćim

   životinjama i harmoniji životinja i ljudi sa prirodom, poveznici sela i grada.

7. 2013. god. dvije bojanka i to «Zagonetna bojanka 1» i «Zagonetna bojanka 2».

    Zagonetke otkrivaju crteže i daju mogućnost djeci da iste oboje na svoj način i tako

    dobiju vlastitu slikovnicu.

9.2014. god. knjiga – Mala dječja enciklopedija»Čarobni svijet Nacionalnog parka

   «Krka «, sa 250 ilustracija biljnog, životinjskog svijeta, povijesnih i gospodarskih

    objekata, interaktivnom kartom i sedam setova razglednica.

Želja mi je objaviti edukativnu slikovnicu «Kako sam došao (la) na svijet.

Recenzije za sve moje knjige pisali su književnik Mladen Bjažić, povjesničar i publicist

prof. Ivo Livaković, književnik Mladen Kušec, likovna kritičarka Iva Korbler,

a pedagozi svih osnovnih škola dali su preporuku da se iste nađu u svim knjižnicama.

Moje slikovnice našle su se na Sajmu dječjih knjiga, ali  su i preporučene

od strane knjižničarki u akciji «Čitaj mi».

U pripremi su mi dvije slikovnice «Zagonetni svijet»  i «Četri godišnja doba».

Radost je biti vječita djevojčica, a još veća što svoje stvaralaštvo mogu darovati

djeci koja su  svjetlost Planeta.

Share This: