Šajatović Ivona

01

Ivona Šajatović

Rođena sam 18.05.1975. godine u Koprivnici, gdje i završavam srednju ekonomsku školu. Prve radove objavljujem tijekom osnovne škole u Modroj Lasti, a sa sedamnaest godina dobivam 2. nagradu na natječaju Koprivničko-križevačke županije za mlade pjesnike. Neko vrijeme radim kao urednica časopisa za kulturu i umjetnost «Nagnuća», i paralelno pripremam zbirku poezije «Lirski dnevnik».

Nakon toga objavljujem poeziju, kratke priče i ljubavne romane u raznim edicijama poput Nove Istre, Beate, Mile i  Glorie. Neke ljubavne romane kao žanrovsku prozu objavljujem pod pseudonimom Yvonne Shirley. 2002. godine na natječaju I.B.Mažuranić za rukopis  krimića za mlade «Tajna ogrlice sa sedam rubina» dobivam 3. nagradu, a isti roman godinu dana kasnije dobiva i nagradu Mato Lovrak te je uvršten u lektiru za 6. razred.

2009. godine za roman „Pazite kako igrate“ koji obrađuje temu djece smještene u udomiteljske obitelji ponovo dobivam nagradu I.B.Mažuranić.Isti roman stavljen je na IBBY Honour List 2010. Isti roman bio je 2010. nominiran za regionalnu nagradu „Mali princ“.

U srpnju 2011. uz potporu Ministarstva kulture izlazi roman  za mlade „Strogo povjerljivo:obitelj Barić“ koji obrađuje temu seksualnog zlostavljanja djece u obitelji.

 

Bibliografija:

U ime praštanja, žanrovska proza, Rijeka, Novi list 1995.

Slatka gorčina ljubavi, žanrovska proza, Rijeka, Novi list 1996.

Jesen na usnama, žanrovska proza, Rijeka, Novi list 1997.

Za tvoju ljubav, Christina, žanrovska proza, Rijeka, Novi list 1997.

Poljubac pod suncem, žanrovska proza, Rijeka, Novi list 1997.

Ljubavnici iz Zinober bara, žanrovska proza, Rijeka, Novi list 1998.

Žudnja u prozoru, žanrovska proza, edicija Siluethe, Zagreb 2000.

Tajna ogrlice sa sedam rubina, roman za mlade, Zagreb, Školska knjiga 2002.

Pazite kako igrate, roman za mlade, zagreb, Školska knjiga 2009.

Strogo povjerljivo:obitelj Barić, roman za mlade, Semafora, 2011

Poezija, kratke  priče i recenzije objavljivala sam u časopisu Nova Istra i Nagnuća, Podravskom zborniku i Zbirniku Kluba prvih pisaca, te časopisima Beata, Mila, Gloria,  te Modra Lasta.

Nagrade:

„Tajna ogrlice sa sedam rubina“

Nagrada I.B.Mažuranić za 2001. godinu

Nagrada Mato Lovrak za 2002. godinu

 

„Pazite kako igrate“

Nagrada I.B.Mažuranić za 2008. godinu

IBBY Honour List 2010. godine

Share This: