Sarkotić Slavica

Slavica Sarkotić

BIBLIOGRAFIJA

 

«Prsten s plavim kamenom», zbirka kratkih priča, «Aura» Sisak, 2003.

«Krošnja srebrne lipe», zbirka pjesama, «Aura» Sisak, 2004.

«Srce na carini», zbirka pjesama, «Aura» Sisak, 2006.

«Iza paravana» kratke priče, «Aura» Sisak, 2007.

«Spomenek Turopola», poezija na kajkavskom jeziku, POU Velika Gorica, 2008.

«Ljiljani u vazi od kiše», autobiografska proza/kratke priče, POUVG, 2008. ( književna nagrada «Albatros»

«U svakom cvijetu spava vila», zbirka pjesama za djecu,«Aura» Sisak, 2009.

«Tajanstvo žira», haiku poezija, «Aura» Sisak, 2010.

«Turopolska rapsodija», poezija na kajkavskom, POUVG, 2014. ( ova je zbirka dostupna i u digitalnom obliku, na digitalne knjige.com).

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *