Šimara Ljerka

LJERKA ŠIMARA

Piše i ilustrira priče za djecu.

Rođena je 7. prosinca 1952. u Sarajevu.  Školovala se u Zagrebu , diplomirala je na Muzičkoj akademiji.  Godinu dana provela je u Parizu na usavršavanju kod harfistice Annie Challan.  Likovnu kulturu studirala je u Rijeci.

Dugogodišnja je solo harfistica u orkestru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Ljerka Šimara oduvijek je voljela bajke, te je vjerovala da i njeno omiljeno glazbalo zaslužuje svoju bajku. Tako je nastala prva priča Harfistica.

Priče  Sunce,  Harfistica,  Truba na koncertu , Zvjezdolina objavila je Hrvatska radiotelevizija kao radio-igre.

Kazalište Svarog postavilo je 2010. godine priču Harfistica na scenu dječjeg kazališta.

Svome gradu Zagrebu, u kome je provela najveći dio života, željela se odužiti pričama Bajkoviti Zagreb.

Objavljene su joj slikovnice:  Harfistica, Alfa( 1994.),   Zvjezdolina, Alfa( 2017.) i  Bajkoviti Zagreb, Diozit( 2017.).

Share This: