Sisarić Nela

image001

NELA SISARIĆ završila je studij kazališnih znanosti D.A.M.S. na Sveučilištu u Bologni, 2006. godine (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Universita’ di Bologna). Pohađa specijalizaciju za redatelja/scenografa na Akademiji za dramsku umjetnost, Rim (Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico) u suradnji sa Teatro Metastasio u Pratu, Toscana 2007. Iste 2007. godine odlazi naposlijediplomski studij “Planiranje i upravljanje aktivnostima suradnje i obrazovanja za srednjeistočnu Europu i Balkan” i diplomira na temu izmjene dobre prakse Italija – Hrvatska na području kazališta inovacije sa tezom PER UN TEATRO INTERADRIATICO i specijalizira se u projektiranju i izvedbi projekata predpristupnih EU fondova na području kulturnih djelatnosti.

Suvremenim plesom započinje se baviti još 1999. u Studiju za suvremeni ples Athena, Mala Scena Doma Mladih, pod vodstvom Kiline Cremone. Bavi se kazališnom i plesnom pedagogijom koja odstupa od tradicionalnog kazališta. Podučava osnove Axis Syllabusa, diciplinu “sigurnog” gibanja pod vodstvom mentora plesača i koreografa Frey Fausta. Od 2000. do 2007. bavi se eksperimentalnim i inovativnim kazalištem kao član nekoliko kazališnih skupina u Bologni. 2007. godine radi kao glavni asistent u tehničkom uredu i kao dio produkcijskog sektora na festivalu VIE SCENA CONTEMPORANEA u produkciji ERT – Emilia Romagna Teatro Modena na programu European Project on Culture 2007.

2008. radi sa Montažstroj na projektu Srce moje kuca za nju dok 2009. godine sudjeluje sa slovenskim plesačima Rosanom Hribar i Gregorom Luštekom na produkciji To whom it may concern u koprodukciji  Zagrebačkog plesnog centra i Festivala Fronta iz Slovenije.

Pohađala je razne radionice svjetskim kazališnih majstora kao što su Euginio Barba, Alejandro Jodorowsky, Judith Malina (Living Theater), Romeo Castelucci (Societas Rafaello Sanzio), Simona Bertozzi, Umberto Eco (semiotika kazališta), Howard Katzfire, Ismael Ivo i drugi. Nekoliko puta gostovala je na radionicama prestižnog festival ImpulsTanz Fest i Nomadic Collage te usavršava i dijeli svoja promišljanja o novim strujama kulturnog menadžmenta i umjetničkog financiranja kao jedan od suorganizator mreže Nomad dance academy. Promišlja nove načine vertikalne i horizontalne organizacije u sistemima kulturne i umjetničke koordinacije i proizvodnje.

Umjetnički direktor međunarodnog festival IKS FESTIVAL u Splitu. www.iksfestival.eu

Član je strukovnih udruga UPUH – Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i strukovne udruge Klub prvih pisaca – Društvo književnika za djecu i mlade

2014. Godine završila Akademiju za politički razvoj LAPR i stipendist Ministarstva kulture za EUNIC stipendije za mlade lidere u kulturi

Share This: