Škrgatić Lahorka

lahorka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rođena sam u Zagrebu, gdje sam pohađala Klasičnu gimnaziju, muzičku školu te na Filozofskom fakultetu diplomirala engleski i francuski jezik.

Pisanjem i slikanjem bavim se od djetinjstva, ali tek otkako sam u mirovini bavim se ozbiljno ovim hobijima.

Likovnu naobrazbu stekla sam na Likovnoj Akademiji u Bad Reichenhallu, u Njemačkoj. Izlagala sam na izložbama društva umjetnika u Velikoj Britaniji i Španjolskoj, kao i na nekoliko samostalnih izložbi u Engleskoj i Austriji.

Napisala sam nekoliko romana i pjesama, ali sam tek 2014. objavila prvu knjigu, roman za djecu „Marko i Petra u svemiru“. Druga knjiga je upravo u pripremi za tisak.

Share This: